Instruktörs med Rob Haans på Shindo 19/3

Nyheter

DEN MODERNE LEDAREN – KONSTEN ATT LÅTA ANDRA LEDA

Datum: 2022-03-19
Kostnad: 1000kr, betalning sker till bg 5597-1592
Plats: Budoklubben Shindo, Pinnharvsgatan 11, 431 47 Mölndal
Instruktör: Rob Haans

Varmt välkomna till kursen ”Den Moderna Ledaren” som syftar till att ge dig verktygen du behöver för att inte bara kunna leda utan även kunna bygga en hållbar idrottsförening som inte står och faller på en ensam eldsjäl.

Punkter som kommer tas upp kommer bland annat handla om:

 • Värderingsorienterat ledarskap
 • Berättelser som coachningsverktyg
 • Föreningsutveckling, att skapa en stark och bred organisation som kan bära klubben
 • Tränaransvar, att anställa duktiga ledare och låta dem ta ansvar
 • Ungdomsledare, skapa program så de kan växa i klubben (genom intern och extern utbildning)
 • Allsidighet, för att få allsidiga utövare behöver vi allsidiga tränare / ledare

Anmälan sker via mail till anmalan@jujutsu.se. Anmälan ska innefatta ditt namn samt föreningen du tillhör.

Välkomna!Budoklubben Shindos styrelse för 2022

Nyheter

Årsmötet är avslutat och en ny styrelse har röstats fram i föreningen.

Ordförande
Sofia Billger

Vice ordförande
Robby Andersson

Kassör
Martin Blohm

Sekreterare
Simon Lund (rep. Dynamix)

Ledamöter
Dan Isaksson (rep. Ju-jutsu Kai)
Jacob Näslund (rep. Aikido)
Nellie Blomqvist (ungdomsrepresentant)

Vi passar också på att tacka den avgående ordföranden Kristoffer Helander, samt ledamot Hedvig Isacson som också lämnat sin post, för deras insatser under deras tid i styrelsen.Kallelse till Årsmöte 2022, torsdag 24/2 kl. 18.30

Nyheter

Årsmötet kommer i år att hållas torsdag den 24:e februari kl 18.30-20.00. Årsmötet är för alla medlemmarinklusive föräldrar till barnen. Mötet kommer att hållas i vår dojo, men det kommer också gå att delta online.

Anmäl dig till årsmötet så vi vet hur många som kommer och vilka som kommer att delta online, följ länken till anmälningsformuläret:
Anmälningsformulär till årsmötet.

Schema:

 • 18.30 Fika och socialt umgänge i dojon.
 • 19.00 Mötet börjar.
 • 20.00 (ungefär) mötet avslutas.

För att ha rösträtt på mötet så måste medlemsavgiften (200kr) för VT2021 vara betald innan mötet. Medlemsavgiften ingår vanligtvis i terminsavgiften, men om du inte har möjlighet att träna den här terminen pga. coronaviruset men vill ha rösträtt på mötet så räcker det att endast betala medlemsavgiften. Det går också bra att delta på årsmötet utan rösträtt. All information om våra priser och betalningsförfarande hittar du på vår avgifts-sida.

För att spara tid under mötet så kommer verksamhetsberättelsen för förra verksamhetsåret att publiceras på hemsidan så att de som är intresserade ska kunna läsa igenom den själva, sedan går vi bara igen den i korta drag under mötet och svarar på eventuella frågor.
Verksamhetsberättelse Budoklubben Shindo 2021Ändrat schema för Ju-jutsu Kai på tisdagar

Nyheter

Från och med nästa vecka kommer vi om tisdagarna att ändra lite i träningsschemat för ju-jutsu Kai, vilket i praktiken innebär att det nya schemat, som vi prövar ett tag, blir som följer:

 • 18.30-19.30: Tränar nybörjarebarn och avancebarn parallellt.
 • 19.30-20.45 (21.00): Tränar vuxna.

Det innebär en halvtimma senare för nybörjarebarnen och en halvtimma tidigare för avancebarn och vuxna. Torsdagarna är ingen förändring utan fortsätter som tidigare.Motioner till årsmötet 2022

Nyheter

Årsmötet kommer i år att hållas torsdag den 24:e februari kl 19.00-20.00. Årsmötet är för alla medlemmar, inklusive föräldrar till barnen.

Om du har förslag till klubbens utveckling så kan du skicka in dina motioner till styrelsen. Använd kontaktformuläret nedan. Skicka in dina motioner senast torsdag den 3:e februari.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Rubrik

Beskrivning

Kontrollfråga för att slippa spam-mailShindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Nyheter

Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras.

Uppdatering 2022-01-10:

Terminen börjar vecka 2 den 10 januari. Träningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema. Men vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla smittspridningen nere. Se vår avgiftssida för betalningsinformation om terminsavgiften.

Följande riktlinjer gäller tills vidare:

 • Träna inte förrän du och alla i din direkta närhet har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 • Vi uppmanar alla medlemmar, som kan, att vaccinera sig!
 • Om du uppvisar symtom efter träningen meddela detta till dina träningskamrater eller i alla fall instruktör.
  • Meddela också resultatet från provsvaren efter att du testat dig.
 • Förhåll er till maxantalet i dojon (gäller ej för pass med bara barn, födda 2002 eller senare):
  • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan, och 2 tränande på lilla mattan. 3 åskådare i köket.
   • Beräkning: Tumregeln är 10 kvm per person. Vår stora matta är ca. 140 kvm och den lilla mattan är ca. 20 kvm, köksområdet är ca. 30 kvm.
  • Instruktörer ansvarar för att se till att antalet närvarande inte överskrider gränsen, t. ex. via någon form av anmälningslista.
  • Träna med ett begränsat antal träningskompisar under passet.
   • Hur stora eller små grupper ni delar in er i är upp till personligt omdöme eller ledande instruktör att avgöra.
  • Undvik närkontakt vid på- och avhälsning av passen.
 • Vi välkomnar nybörjare och gästtränande från andra klubbar i mån av plats.
  • Träna dock bara på en klubb per dag.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken på väg till dojon.
 • Tvätta händer och ansikte så fort du kommer till dojon.
 • Undvik trängsel i omklädningsrummen, duscha hemma om du har möjlighet.
 • Torka av gemensam träningsutrustning innan ni byter eller undvik att dela utrustning helt och hållet.
 • Var noga med städrutinerna efter passen.
 • Om det är möjligt håll gärna träningen utomhus.

Skydda dig och andra från smittspridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vanliga frågor om corona och idrott
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Information till platser för fritids-, kultur- och sportverksamheter om åtgärder mot covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritids-kultur-och-sportverksamheter/

Information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritidsaktiviteter-for-barn-och-unga/[INSTÄLLT] Januariläger KIME 22:e januari

Nyheter

Desvärre måste vi ställa in lägret pga. de nya coronarestriktionerna från FHM och RF.

Lördag den 22 januari anordnar Lars Bremmers ett läger i vår dojo mellan kl. 09.00-16.00.Kallelse till Årsmöte 2021, torsdag 25/2 kl. 19.00

Nyheter

Årsmötet kommer i år att hållas torsdag den 25:e februari kl 19.00-20.00 (tidigare angivet datum ändrades för att inte krocka med sportlovsveckan). Årsmötet är för alla medlemmar, inklusive föräldrar till barnen. Mötet kommer i år att hållas online pga. coronaviruset.

Vi kommer använda Microsoft Teams. Det går att delta på mötet via en webbläsare på datorn eller ladda ner och installera programvaran för Teams gratis, det finns även gratis appar för Iphone och Andorid, ladda ner Microsoft Teams.

Klicka på länken och fyll i anmälningsformuläret till årsmötet så skickar vi länken till mötet i god tid innan mötet börjar.
Anmälningsformulär till årsmötet.

För att ha rösträtt på mötet så måste medlemsavgiften (200kr) för VT2021 vara betald innan mötet. Medlemsavgiften ingår vanligtvis i terminsavgiften, men om du inte har möjlighet att träna den här terminen pga. coronaviruset men vill ha rösträtt på mötet så räcker det att endast betala medlemsavgiften. Det går också bra att delta på årsmötet utan rösträtt. All information om våra priser och betalningsförfarande hittar du på vår avgifts-sida.

För att spara tid under mötet så kommer verksamhetsberättelsen för förra verksamhetsåret att publiceras på hemsidan så att de som är intresserade ska kunna läsa igenom den själva, sedan går vi bara igen den i korta drag under mötet och svarar på eventuella frågor.
Verksamhetsberättelse Budoklubben Shindo 2020

Förslaget till den nya styrelsen som ska röstas in ser ut såhär.

Ordförande
Kristoffer Helander (omval)

Sekreterare
Simon Lund (nyval)

Kassör
Sofia Billger (nyval)

Representant för Ju-jutsu Kai
Dan Isaksson (omval)

Representant för Dynamix (Sport Ju-jutsu och Brasiliansk Jiu-jitsu)
Hedvig Isaksson (nyval)

Representant för Aikido
Jakob Näslund (omval)

Ungdomsrepresentant
Nellie Blomqvist (omval)

Revisor
Johan Voxenius (omval)

Valberedningen
Hans Lind (omval)
Monica Billger (nyval)

Om du har förslag till klubbens utveckling så kan du skicka in dina motioner till styrelsen. Använd kontaktformuläret nedan. Vi behöver dina motioner senast lördag den 13:e februari.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Rubrik

Beskrivning

Kontrollfråga för att slippa spam-mailTerminsstart VT2021

Nyheter

Terminsstart v. 2, dock endast för barn och ungdomar, tyvärr. Ni vuxna får hålla ut och komma tillbaka när samhället börjar få bukt med pandemin. Tiderna är desamma som i höstas. Knattar, Kai nybörjare- och avance barn och SJJ Barn. Barn och ungdomar födda från 2005 välkomna upp på mattan igen!

Ungdomsgruppen börjar den 17 januari.God Jul och Gott Nytt År!

Nyheter

Vi önskar alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar alla våra medlemmar för att de har respekterat de förhållningsregler som RF och FHM har tagit fram och de åtgärder som vi har tagit till för att minimera smittspridningen.

Låt oss hoppas att det kommande året blir ett mer positivt år med mer träning för alla!

Ett extra stort tack till alla våra barninstruktörer som har gjort sitt bästa under hela året för att hålla igång barnträningen som vanligt trots de rådande omständigheterna och trots att de själva inte kunnat träna på sina egna pass efteråt.

God Jul och Gott Nytt År!
Vi hoppas på att få se er alla igen under 2021!

Varma julhälsningar
Styrelsen för Budoklubben ShindoTerminsavslutning och gradering Ju-jutsu Kai, HT2020

Nyheter

P.g.a. den rådande pandemin ställs ordinarie gradering in nu på lördag den 5/12, förutom för några få tilltalade som kommer utföras Corona-säkert.

På söndag den 6/12 hålls en avslutande s. k. graderingsträning för knattarna på vanlig träningstid, kl. 16.00.

Vår traditionella terminsavslutning som var planerad till den 8/12 ställs också tyvärr in p. g. a. ovan nämnda.

Torsdagen den 7/1-21 hålls graderingsinriktad jullovsträning: Kl. 10.00-11.30 för nybörjare barn Kl. 12.00-13.30 för avancebarn

Graderingen för nybörjare- och avancebarn kommer istället att hållas lördagen den 16/1-21: Kl. 10.00-11.30 för nybörjare Kl. 12.00-13.30 för avance

God jul och gott nytt ju-jutsuår önskar BK Shindo och väl mött igen vecka 2, 2021!Jubileumskommitté inför 20-årsjubileum 2021!

Nyheter

2021 fyller klubben 20 år! 😀 Det hade ju varit roligt att fira tillsammans på något sätt…

Därför vill vi sätta ihop en jubileumskommitté av frivilliga som vill planera, organisera och genomföra ett jubileum för att fira denna milstolpe ?

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Kontrollfråga för att slippa spam-mailTerminsstart v35!

Nyheter

Nästa vecka börjar träningen igen och vi välkomnar tillbaka alla gamla medlemmar! 😀

Var vänliga och läs igenom våra träningsregler för att delta på träningen som uppdateras löpande på följande länk:
Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Barnträningen kommer att hållas enligt ordinarie schema men föräldrar kan inte närvara i lokalen under barnträningen för att undvika trängseln. Om det finns barn med speciella behov som kräver förälders närvaro så kom överens med er instruktör i frågan.

Vi tar för närvarande inte emot några nybörjare.Planerad terminsstart v. 35

Nyheter

Just nu är planen att terminen ska kunna komma igång igen som vanligt vecka 35, från och med den 24:e augusti och framåt.

Vi hoppas på att läget i Sverige ser bättre ut då, men vi håller oss uppdaterade med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och postar vad som gäller här på hemsidan.

Nuvarande regler och riktlinjer för träning finner ni på länken nedan.

Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronavirusetÅrsmötesprotokoll 2020

Nyheter

Efter en del tekniskt strul och inte minst pga. coronapandemin har det tagit tid att få protokollet för årsmötet 2020 signerat av alla och inscannat. Men nu ligger det publicerat på hemsidan tillsammans med tidigare årsmötesdokument.Att tänka på i samband med coronaviruset

Nyheter

Vi uppmanar våra medlemmar att tänka sig för lite extra i samband med coronaviruset, var noga med ett tvätta händerna med tvål och vatten i ca. 20 sekunder och använd gärna handsprit innan ni går på mattan och inleder närkontakt med era träningskamrater. Om ni har symtom (liknande de vid vanlig förkylning) så var vänlig och stanna hemma tills du är frisk igen, och även om du har varit utomlands och rest, speciellt i några av de mest drabbade områdena.

Var god och visa hänsyn till de som är rädda för att bli smittad eller som kanske har sämre immunförsvar än du själv. Några fall har rapporterats i Västra Götaland, bland annat i Mölndal, där hela eller delar av personalen på företag som haft kontakt med viruset har blivit hemskickade för att sitta i karantän i upp till 14 dagar. Men så allvarligt hoppas vi att det inte ska bli hos oss; om vi alla bara sköter vårat hygien, tvättar mattan och våra dräkter ordentligt och stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Tips från 1177:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Mer information om coronaviruset eller Covid-19 finner ni bland annat på:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-2020022719004Glöm inte terminsavgiften

Nyheter

Nu har det gått några veckor på terminen så det är hög tid att betala in terminsavgiften så att klubben går runt och framför allt så att ni är försäkrade under träningen.

Information om priser och betalningssätt hittar ni här, samt kontaktuppgifter till kassören ifall ni behöver ha kvitto.Meny