Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Nyheter

Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras under de kommande veckorna.

Uppdatering 2021-03-07:
FHM har sedan en månad tillbaka lättat på restriktionerna för träning för vuxna. Styrelsen har valt att öppna upp för fys- och vapenträning som undviker närkontakt för vuxna. Corona-läget i landet har dock inte för förbättrats mycket på senaste tiden, så det är viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att undvika smittspridning.

Följande gäller från och med 2021-03-07 och tills vidare:

 • Barn- och ungdomsträningen fortsätter som tidigare.
 • Fysträningen/vapenträning inomhus utan närkontakt för vuxna är tillåtet.
  • Obs! Det betyder inte att alla pass enligt ordinarie schema kommer hållas. Det är upp till instruktörerna för respektive stil att avgöra vilka pass som gäller.
 • Förhåll er till maxantalet i dojon.
  • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan, och 2 tränande på lilla mattan.
  • Instruktörer ansvarar för att se till att antalet närvarande inte överskrider gränsen, t.ex. via någon form av anmälningslista.
  • Skjut fram starten av passen med ca. 15 min (ev. korta ner passen lite också) för att undvika att det blir för många medlemmar samtidigt mellan två pass.
 • Träna inte förrän du och alla du bor med har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 • Åk inte kollektivt till träningen.
 • Tvätta händer och ansikte så fort du kommer till dojon.
 • Undvik omklädningsrummen i så stor utsträckning som möjligt, byt om/duscha hemma om möjligt.
 • Torka av gemensam träningsutrustning innan ni byter eller undvik att dela utrustning helt och hållet.
 • Var noga med städrutinerna efter passen.

Uppdatering 2021-02-01:
Enligt nya bestämmelser så ska det tydligt redogöras för hur många som får vistas i vår lokal samtidigt. Tumregeln är 10 kvm per person. Vår stora matta är ca. 140 kvm och den lilla mattan är ca. 20 kvm, köksområdet är ca. 30 kvm. Styrelsen har således bestämt att följande restriktioner gäller för närvaro i lokalen:

 • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan
 • 2 tränande på lilla mattan
 • 3 åskådare i köket

För att undvika trängsel i lokalen mellan passen så ber vi instruktörer att hitta en lösning som fungerar för respektive pass, antingen korta ner eller förskjut träningstiderna 5–10 minuter. Vi ber också våra medlemmar att byta om hemma, och använd inte kollektivtrafiken för att resa till dojon.

De nya reglerna öppnar upp för träning för de som är födda 2004 eller tidigare. Därför låter vi ungdomsgruppens alla medlemmar delta på träningen, även de som är äldre än 15 år.

För vuxna har dock styrelsen valt att avvakta med träningsstart en månad för att säkerställa att det inte sker en ökad spridning i kommunen. Smittspridningen har varit hög i Mölndal en längre tid men har varit på nedgång de senaste veckorna, låt oss hoppas att det är en trend som håller i sig. Nytt besked om vuxenträning från styrelsen kommer i början av mars månad.

Uppdatering 2021-01-23:
Den nya pandemilagen sätter begränsningar för hur många som får vistas i samma lokal, detta gäller även för barn födda 2005 eller senare. Riktlinjerna är ca. 10 kvm per person, med vår matta på ca. 140 kvm blir det alltså ett maxtak på 14 deltagare (inkl. instruktörer) som får vistas på mattan.

Uppdatering 2021-01-11:
Här kommer lite information inför terminsstarten.

 • Barnträningen kan hållas som den har gjort tidigare.
  • Nya regler från FHM säger att gym och idrottsanläggningar ska ha 10kvm/person, det blir max 14 personer totalt på vår matta.
 • Ingen vuxenträning inomhus fram tills vidare.
  • Om reglerna från FHM ändras efter det så kanske det går att arrangera viss form av begränsad träning, men vi avvaktar med beslut om detta. Värt att tänka på är att regeln med max 8 vuxna tillsammans gäller fortfarande.
 • Vuxna kan träna utomhus.
  • Se dock till att inte trängas ute, regeln om minst 2 meters avstånd gäller även där.

Uppdatering 2020-12-14:
Från och med den 14:e december så gäller nya nationella restriktioner från FHM istället för de tidigare lokala. De nya restriktionerna betonar särskilt det personliga ansvaret vi alla har att minska smittspridningen. RF understryker också idrottens ansvar här, men samtidigt är det också viktigt att hålla igång träningen för barn och unga födda 2005 eller senare, så barnträningen kommer kunna fortsätta även nästa termin på samma sätt som tidigare. Formellt gäller de nya restriktionerna t.o.m 30 juni 2021.
Några förtydligande av vad som gäller.

 • Max 8 vuxna personer får samlas på samma plats.
 • Begränsa nya nära kontakter
  • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
  • med fördel utomhus
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Undvik kollektivtrafik
  • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

Uppdatering 2020-11-22:
Restriktionerna från föregående månad fortsätter att gälla tills vidare.

Uppdatering 2020-10-31:
För träning för personer födda under 2005 eller senare gäller följande:

 1. Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten ska överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks.
 2. Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
 3. Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
 4. Se till att hålla avstånd till varandra vid sidan av mattan före eller efter passen och undvik trängsel i omklädningsrummen, byt om och duscha hemma om du har möjlighet.
 5. Om du har bekräftad smitta meddela din instruktör eller styrelsen så att vi kan informera om den eventuella smittrisken i din träningsgrupp.

Inställd vuxenträning från och med 29/10 till och tills vidare

Styrelsen har beslutat att ställa in all träning för vuxna (över 15 år) från och med 29:e oktober och tills vidare.

Den 29:e oktober gick Folkhälsomyndigheten ut med nya restriktioner i samband med den ökade spridningen av Coronaviruset i samhället, Västra Götaland är en av de mest påverkade regionerna. Därmed införs nya restriktioner som riktas extra noggrant mot idrottsverksamhet för personer över 15 år. Restriktionerna i sin helhet lyder:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Obs. Tänk på att även symtomfria personer kan bära på viruset och därmed också sprida det vidare.

Regler som gäller från och med 2020-10-29 tills vidare:

 1. Ingen träning för medlemmar över 15 år enligt nya restriktioner från FHM.
 2. För träning för personer födda under 2005 eller senare gäller följande restriktioner från Riksidrottsförbundet (RF):
  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten ska överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks.
  • Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
  • Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
 3. Se till att hålla avstånd till varandra vid sidan av mattan före eller efter passen och undvik trängsel i omklädningsrummen, byt om och duscha hemma om du har möjlighet.
 4. Om du har bekräftad smitta meddela din instruktör eller styrelsen så att vi kan informera om den eventuella smittrisken i din träningsgrupp.
 5. Om du, eller någon annan i familjen, upplever även milda symtom, så ska du inte delta i några aktiviteter alls och insjuknar du under pågående aktivitet ska du avbryta och gå hem direkt. Stanna hemma tills dess att du och alla närstående har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 6. Vi har inte öppet för gästtränande, och ska du träna på Shindo så får du inte träna på någon annan klubb med närkontaktsporter andra dagar i veckan.
  • Allt detta för att begränsa eventuell smittspridning så mycket som möjligt. Tänk på att du kan vara smittbärare även om du inte uppvisar några symtom själv.
  • Om man deltagit på träning, gradering eller tävling tillsammans med medlemmar från andra klubbar så gäller karantän i två veckor från våran träning efter åt.
 7. Vi tar inte emot några nybörjare för närvarande. Håll utkik på hemsidan ifall läget ändras under terminen.
 8. Träna med samma träningspartner genom hela passet, max 2-3 deltagare i varje träningspar.
  • Undvik också närkontakt med övriga deltagare vid av- och påhälsning innan och efter passen.
  • På randori- och sparringpass gäller att man tar med sig sin träningspartner till passet och att ni bara tränar med varandra hela passet.
 9. Föräldrar kan inte närvara i lokalen under barnträningen för att undvika trängseln.
  • Om det finns barn med speciella behov som kräver förälders närvaro så kom överens med er instruktör i frågan.
 10. Tvätta händer och ansikte innan du går på mattan, eller använd handsprit.
 11. Om du har möjlighet så byt om och duscha hemma efter passen, annars vänta tills de som ska gå på mattan inför nästa pass är klara för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
 12. Se till att du har en nytvättad dräkt med dig till träningen byt gi-jacka mellan två pass på samma kväll med olika grupper.
 13. Rengöra lånevapen och mittsar efter användning.
 14. Använd ingen delad låneutrustning så som handskar och benskydd.
 15. Våttorka och desinficera mattan efter varje pass, även mellan två pass.
  • Det innebär att vi behöver korta ner varje pass med 5-10min för att mattan ska hinna torka och för att undvika trängsel när två träningsgrupper byter plats.
  • Se till att vrida ut moppen ordentligt så att mattan inte blir för våt.
 16. Var extra noggrann med städrutinerna för alla delade utrymmen så som toaletter och omklädningsrum.
 17. Om det är möjligt så ska träningen bedrivas utomhus.
 18. Max 8 personer får vistas på samma plats eller i samma lokal.

Uppdatering 2020-06-16:
Ju-jutsu Kai kommer hålla sommarträning på tisdagar juni månad ut, öppet för medlemmar från 13 års ålder.
Styrelsen har beslutat om förhållningsregler för träning framöver, dessa kommer ut på hemsidan inom de närmaste dagarna.

Uppdatering 2020-06-01:
Den 29:e maj gick FHM och RF ut med att några av restriktionerna upphör den 14:e juni, bland annat restriktionerna om att undvika närkontakt. Det är dock viktigt att tänk på att dessa generella råd bör övervägas extra noggrant med tanke på den extrema närkontakt som delar av vår träning innefattar, t ex. brottning. Det pågår fortfarande särskilda diskussioner kring denna typ av närkontaktsidrott men särskilda restriktioner har ännu inte redogjorts från några involverade förbund utan det väntas fortfarande på besked från FHM. Shindo avvaktar också mer noggranna direktiv innan vi ändrar vårat träningsupplägg.
Viktigt! Fram till den 14/6 så gäller fortfarande alla de gamla direktiven, och därefter gäller fortfarande några av direktiven:

 • Träna inte om du är sjuk, håller på att bli, eller har varit sjuk den senaste tiden.
 • Vidhåll god hygien, särskilt handhygien, i samband med träningen.
 • All träning bör hållas utomhus om möjligt och alla tävlingar måste hållas utomhus.
 • Folksamlingar får inte överstiga 50 personer, och undvik all form av trängsel (inklusive på åskådarläktare vid t ex. tävlingar eller evenemang).

Uppdatering 2020-05-18:
Det blir ingen gradering för Ju-jutsu Kai den här terminen för varken barn eller vuxna mot bakgrund av Coronapandemin. Framåt jul hoppas vi istället kunna anordna gradering på samma sätt som vi annars alltid brukar avsluta varje termin.

Uppdatering 2020-05-15:
Från och med söndagen den 17 maj kommer inte längre knatteträningen att hållas om söndagarna, det vill säga de söndagarna som återstår av terminen. Istället är knattarna välkomna att komma på barnpassen, som är för blandade åldrar, och hålls på tisdagar.
Måndagar:
Fyspass för ALLA, samling vid dojon 17.45
Tisdagar:
18.30-19.30 alla JJK barn även knattar
19.30-20.30 vuxna JJK
19.00-20.00 Sommarträning Ju-jutsu Kai (ålder 13+) Juni månad ut (3st tillfällen)
Onsdagar:
Fyspass för ALLA, samling vid dojon 17.45
Torsdagar:
19-20 vuxna JJK
Söndagar:
16-17 knattar (inställt resten av terminen)
17-18.30 ungdomar
All träning sker utomhus tills vidare. Vi håller avstånd till varandra och har anpassat träningen så att risken att smittas skall minimeras.
Kom bara och träna om du helt frisk och symptomfri!

Uppdatering 2020-04-01:
Idag gick Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer med anledning av coronakrisen. Det handlar om tävlingar, matcher, resor kopplade till idrott och närkontakt.
– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
Mer info här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ (se även PDF-filen länkad längst ned på den sidan som länken leder till)

Uppdatering 2020-03-29:
Då läget i landet inte har förbättrats avsevärt så har några av våra sektioner valt att fortsätta att begränsa träningen. Håll er uppdaterade via Facebook, se en lista över alla våra olika FB-grupper längre ner i inlägget.

Uppdatering 2020-03-17:
Här är ett inlägg från SB&K med deras syn på nuläget: Så ser SB&K på föreningars verksamhet i nuläget (publicerat 17 mars 2020)

Styrelsen överlåter till varje sektion och instruktör att fatta egna beslut i frågan om vilka pass som ska ställas in. Detta för att våra olika stilar och träningsformer innebär olika grader av närkontakt. Det kan dessutom röra sig om instruktörsbrist i samband med vanliga förkylningar eller liknande som tvingar oss att ställa in vissa pass. Vi är en liten förening med begränsade resurser.

Så håll kontakt med era instruktörer om vad som gäller inför varje pass så att ni håller er uppdaterade.

Det är också viktigt med noggranna städrutiner på mattan, så se till att desinficera mattan efter varje träningspass. Det står en ny dunk med desinfektionsmedel vid mattan, se till att använda rätt moppar och hink (det står angivet på dem att de endast är avsedda för mattan). Torka även av använd träningsutrustning, så som mitsar, handskar och benskydd, knivar, batonger, svärd och stavar.

Här följer en sammanställning av vilka pass som har blivit inställda tills vidare.

 • All BJJ-träning är inställd (pga. träningens höga grad av närkontakt) fram till påsk tills vidare.
 • U Shindosöndagar planerar från vecka till vecka, se deras FB-grupp i listan nedan.
 • SJJ Barnmåndagar och onsdagar är inställt till efter påsk tills vidare.
 • Aikido har för avsikt att hålla träning som vanligt men bara vapenträning utan kroppskontakt.

Se till att hålla kontakten med eran instruktör inför passen som sagt. En del stilar ordnar om inte annat alternativ utomhusträning. Håll er uppdaterade genom att gå med i våra olika Facebook-grupper.

Allmänna råd för hygienen

 • Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk (minst 48 timmar symtomfritt bland alla anhöriga innan du återvänder).
 • Använd handsprit om nödvändigt.Kallelse till Årsmöte 2021, torsdag 25/2 kl. 19.00

Nyheter

Årsmötet kommer i år att hållas torsdag den 25:e februari kl 19.00-20.00 (tidigare angivet datum ändrades för att inte krocka med sportlovsveckan). Årsmötet är för alla medlemmar, inklusive föräldrar till barnen. Mötet kommer i år att hållas online pga. coronaviruset.

Vi kommer använda Microsoft Teams. Det går att delta på mötet via en webbläsare på datorn eller ladda ner och installera programvaran för Teams gratis, det finns även gratis appar för Iphone och Andorid, ladda ner Microsoft Teams.

Klicka på länken och fyll i anmälningsformuläret till årsmötet så skickar vi länken till mötet i god tid innan mötet börjar.
Anmälningsformulär till årsmötet.

För att ha rösträtt på mötet så måste medlemsavgiften (200kr) för VT2021 vara betald innan mötet. Medlemsavgiften ingår vanligtvis i terminsavgiften, men om du inte har möjlighet att träna den här terminen pga. coronaviruset men vill ha rösträtt på mötet så räcker det att endast betala medlemsavgiften. Det går också bra att delta på årsmötet utan rösträtt. All information om våra priser och betalningsförfarande hittar du på vår avgifts-sida.

För att spara tid under mötet så kommer verksamhetsberättelsen för förra verksamhetsåret att publiceras på hemsidan så att de som är intresserade ska kunna läsa igenom den själva, sedan går vi bara igen den i korta drag under mötet och svarar på eventuella frågor.
Verksamhetsberättelse Budoklubben Shindo 2020

Förslaget till den nya styrelsen som ska röstas in ser ut såhär.

Ordförande
Kristoffer Helander (omval)

Sekreterare
Simon Lund (nyval)

Kassör
Sofia Billger (nyval)

Representant för Ju-jutsu Kai
Dan Isaksson (omval)

Representant för Dynamix (Sport Ju-jutsu och Brasiliansk Jiu-jitsu)
Hedvig Isaksson (nyval)

Representant för Aikido
Jakob Näslund (omval)

Ungdomsrepresentant
Nellie Blomqvist (omval)

Revisor
Johan Voxenius (omval)

Valberedningen
Hans Lind (omval)
Monica Billger (nyval)

Om du har förslag till klubbens utveckling så kan du skicka in dina motioner till styrelsen. Använd kontaktformuläret nedan. Vi behöver dina motioner senast lördag den 13:e februari.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Rubrik

Beskrivning

Kontrollfråga för att slippa spam-mailTerminsstart VT2021

Nyheter

Terminsstart v. 2, dock endast för barn och ungdomar, tyvärr. Ni vuxna får hålla ut och komma tillbaka när samhället börjar få bukt med pandemin. Tiderna är desamma som i höstas. Knattar, Kai nybörjare- och avance barn och SJJ Barn. Barn och ungdomar födda från 2005 välkomna upp på mattan igen!

Ungdomsgruppen börjar den 17 januari.God Jul och Gott Nytt År!

Nyheter

Vi önskar alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar alla våra medlemmar för att de har respekterat de förhållningsregler som RF och FHM har tagit fram och de åtgärder som vi har tagit till för att minimera smittspridningen.

Låt oss hoppas att det kommande året blir ett mer positivt år med mer träning för alla!

Ett extra stort tack till alla våra barninstruktörer som har gjort sitt bästa under hela året för att hålla igång barnträningen som vanligt trots de rådande omständigheterna och trots att de själva inte kunnat träna på sina egna pass efteråt.

God Jul och Gott Nytt År!
Vi hoppas på att få se er alla igen under 2021!

Varma julhälsningar
Styrelsen för Budoklubben ShindoTerminsavslutning och gradering Ju-jutsu Kai, HT2020

Nyheter

P.g.a. den rådande pandemin ställs ordinarie gradering in nu på lördag den 5/12, förutom för några få tilltalade som kommer utföras Corona-säkert.

På söndag den 6/12 hålls en avslutande s. k. graderingsträning för knattarna på vanlig träningstid, kl. 16.00.

Vår traditionella terminsavslutning som var planerad till den 8/12 ställs också tyvärr in p. g. a. ovan nämnda.

Torsdagen den 7/1-21 hålls graderingsinriktad jullovsträning: Kl. 10.00-11.30 för nybörjare barn Kl. 12.00-13.30 för avancebarn

Graderingen för nybörjare- och avancebarn kommer istället att hållas lördagen den 16/1-21: Kl. 10.00-11.30 för nybörjare Kl. 12.00-13.30 för avance

God jul och gott nytt ju-jutsuår önskar BK Shindo och väl mött igen vecka 2, 2021!Jubileumskommitté inför 20-årsjubileum 2021!

Nyheter

2021 fyller klubben 20 år! 😀 Det hade ju varit roligt att fira tillsammans på något sätt…

Därför vill vi sätta ihop en jubileumskommitté av frivilliga som vill planera, organisera och genomföra ett jubileum för att fira denna milstolpe ?

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Kontrollfråga för att slippa spam-mailTerminsstart v35!

Nyheter

Nästa vecka börjar träningen igen och vi välkomnar tillbaka alla gamla medlemmar! 😀

Var vänliga och läs igenom våra träningsregler för att delta på träningen som uppdateras löpande på följande länk:
Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Barnträningen kommer att hållas enligt ordinarie schema men föräldrar kan inte närvara i lokalen under barnträningen för att undvika trängseln. Om det finns barn med speciella behov som kräver förälders närvaro så kom överens med er instruktör i frågan.

Vi tar för närvarande inte emot några nybörjare.Planerad terminsstart v. 35

Nyheter

Just nu är planen att terminen ska kunna komma igång igen som vanligt vecka 35, från och med den 24:e augusti och framåt.

Vi hoppas på att läget i Sverige ser bättre ut då, men vi håller oss uppdaterade med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och postar vad som gäller här på hemsidan.

Nuvarande regler och riktlinjer för träning finner ni på länken nedan.

Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronavirusetÅrsmötesprotokoll 2020

Nyheter

Efter en del tekniskt strul och inte minst pga. coronapandemin har det tagit tid att få protokollet för årsmötet 2020 signerat av alla och inscannat. Men nu ligger det publicerat på hemsidan tillsammans med tidigare årsmötesdokument.Att tänka på i samband med coronaviruset

Nyheter

Vi uppmanar våra medlemmar att tänka sig för lite extra i samband med coronaviruset, var noga med ett tvätta händerna med tvål och vatten i ca. 20 sekunder och använd gärna handsprit innan ni går på mattan och inleder närkontakt med era träningskamrater. Om ni har symtom (liknande de vid vanlig förkylning) så var vänlig och stanna hemma tills du är frisk igen, och även om du har varit utomlands och rest, speciellt i några av de mest drabbade områdena.

Var god och visa hänsyn till de som är rädda för att bli smittad eller som kanske har sämre immunförsvar än du själv. Några fall har rapporterats i Västra Götaland, bland annat i Mölndal, där hela eller delar av personalen på företag som haft kontakt med viruset har blivit hemskickade för att sitta i karantän i upp till 14 dagar. Men så allvarligt hoppas vi att det inte ska bli hos oss; om vi alla bara sköter vårat hygien, tvättar mattan och våra dräkter ordentligt och stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Tips från 1177:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Mer information om coronaviruset eller Covid-19 finner ni bland annat på:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-2020022719004Glöm inte terminsavgiften

Nyheter

Nu har det gått några veckor på terminen så det är hög tid att betala in terminsavgiften så att klubben går runt och framför allt så att ni är försäkrade under träningen.

Information om priser och betalningssätt hittar ni här, samt kontaktuppgifter till kassören ifall ni behöver ha kvitto.Kallelse till årsmöte, 27/2 kl. 19.00

Nyheter

Glöm inte boka in torsdag den 27:e februari kl 19.00-20.00 då vi har årsmöte. Mötet hålls i våran träningslokal. Årsmötet är för alla medlemmar, inklusive föräldrar till barnen!

Bland annat ska en ny styrelse röstas in, här är förslaget från valberedningen till den nya styrelsen.

Ordförande
Kristoffer Helander

Sekreterare
Ann-Charlotte Högberg

Kassör
Simon Lund

Representant för Ju-jutsu Kai
Dan Isaksson

Representant för Dynamix (Sport Ju-jutsu och Brasiliansk Jiu-jitsu)
Dario Tosi

Representant för Aikido
Jakob Näslund

Ungdomsrepresentant
Nellie Blomqvist

Revisor
Johan Voxenius

Valberedningen
Sofia Billger
Hans Lind

Tänk på att du måste ha betalat terminsavgiften för att ha rösträtt på årsmötet. All information om våra priser och betalningsförfarande hittar du på våran avgifts-sida.

För att spara tid under mötet så kommer verksamhetsberättelsen för förra verksamhetsåret att publiceras på hemsidan så att de som är intresserade ska kunna läsa igenom den själva, sedan går vi bara igen den i korta drag under mötet och svarar på eventuella frågor. Verksamhetsberättelsen publiceras här på hemsidan under nästa vecka.

En extra kul grej är att klubben nästa år (2021) fyller 20 år! Därför vill vi sätta ihop en jubileumskommitté som vill planera, organisera och genomföra ett jubileum för att fira denna milstolpe 🙂 Frågan kommer att tas upp under mötet, men hör gärna av dig i förtid om du har några frågor eller vill engagera dig.

Efter årsmötet kör vi friträning för alla stilar för alla som vill.

Om du har förslag till klubbens utveckling så är det fortfarande möjligt att skicka in dina motioner till styrelsen. Använd kontaktformuläret nedan. Vi behöver dina motioner senast lördag den 15:e februari.

Motion

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Rubrik

Beskrivning

Kontrollfråga för att slippa spam-mailStorstädning på torsdag 6/2 kl 18.00

Nyheter

Torsdag 6/2 kl 18.00 är det dags att storstäda hela dojon, då måste alla hjälpas åt, det gäller även instruktörer och föräldrar till barnen.

Allt ska städas ordentligt från golv till tak, varje matta ska vändas upp och rengöras noggrant så det gäller att vi har mycket arbetskraft för att det ska bli gjort. Förra terminen upptäcktes bland annat en mindre mögelskada under städarbetet, som snabbt kunde åtgärdas innan den blev värre. Detta är alltså en viktig insats för att försäkra att lokalen inte blir ohälsosam att vistas i, inte minst med tanke på all barnverksamhet vi bedriver.

Ta gärna med er en hög trappstege om ni har då det är 3 meter till tak i dojon och många rör och armaturer som behöver dammas av ordentligt, eftersom det inte blir gjort till vardags.

Vi börjar kl 18.00 och siktar på att bli klara till 20.00 och därefter är det friträning för de som vill. Tack vare våra nya vardagliga städrutiner så kommer det troligtvis gå fortare den här gången så att vi hinner träna efteråt, förutsatt att alla hjälps åt. Vilket inte har varit fallet vid tidigare städdagar, därav en extra påminnelse här om att detta är viktigt för allas trivsel och hälsa.

/StyrelsenUtökad barnträning för Sport Ju-jutsu

Nyheter

Från och med måndag den 17:e februari så lägger vi in ett extra pass med Sport Ju-jutsu för barnen på måndagar 17.30-18.30. Detta för att bland annat de barn som är intresserade av att tävla mer ska kunna får extra träning, men alla barn är såklart välkomna oavsett om de vill tävla eller inte. Ansvarig instruktör är Adam Billger.Motioner till årsmötet 27:e februari

Nyheter

Glöm inte boka in torsdag den 27:e februari kl 19.00-20.00 då vi har årsmöte. Mötet hålls i våran träningslokal.

Årsmötet är för alla medlemmar inklusive föräldrar till barnen! Bland annat ska en ny styrelse röstas in och förslaget till den nya styrelsen kommer att presenteras veckan innan mötet.

Efter årsmötet kör vi friträning för alla stilar för alla som vill.

Om du har förslag till klubbens utveckling så är du välkommen att skicka in dina motioner till styrelsen. Använd kontaktformuläret nedan. Vi behöver dina motioner senast fredag den 14:e februari.

Motion

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Rubrik

Beskrivning

Kontrollfråga för att slippa spam-mailNya städrutiner

Nyheter

Våra gamla städrutiner (varje sektion ansvarar för en månad i taget) har visat sig att inte vara tillräckliga. Det bildas för mycket damm på och runt om mattorna och omklädningsrum. För vår egen hälsa skull så behöver vi alla hjälpas åt att städa bättre! 🙂

Från och med nu ska det städas efter varje pass. Självklart kan mattan bara städas efter sista passet på dagen då den är ledig, men övriga utrymmen behöver hållas lika rena som själva mattan.

Detta behövs göras varje dag, förslagsvis enligt den här uppdelningen, men det beror lite på hur många deltagare det är på passen såklart, ju fler deltagare desto fler uppgifter kan såklart delas ut.

Pass 1 (ofta barnpass, vi uppskattar att föräldrarna hjälper till här, ni kan göra detta under pågående barnträning)

 • Dammsuga trappan och korridorerna, samt torka rent skohyllan.
 • Städa toaletterna och se till att det finns toapapper och tvål, och töm papperskorgarna.

Pass 2

 • Dammsuga köket, diska, töm papperskorgar, panta burkar (skänk pengarna till SOS Barnbyar).
 • Ställ tillbaka alla träningsredskap i hyllan och dammsug på och runt fyshörnan och släng löst skräp runt mattan.

Pass 3

 • Dammsuga omklädingsrummen och tvätta rent dushrummen, skölj bort lödder från väggarna och plocka up damm och hår från golvet, smat tömt papperskorgarna.
 • Torka av mattan och dammsug runtomkring, torka av element och stereo, samt våttorka mattan.

alla har ansvar för allt och vi måste alla hjälpas åt, så hjälp era instruktörer att se till att det är rent och snyggt överallt. Tänk på att det är ni som ska träna och trivas i lokalen.

Tack för att ni bidrar till en bättre träningsmiljö och team-känsla! 🙂Terminsstart VT2020!

Nyheter

Måndag den 13:e januari, dvs. fr.o.m. vecka 3 så är terminen igång och vi välkomnar båda nya och gamla medlemmar upp på mattan!

Här är några viktiga datum för terminen.

Torsdag den 6:e februari är det städdag då alla medlemmar och föräldrar träffas kl 18.00 i dojon för att storstäd hela lokalen från tak till golv, under alla mattor och överallt. Om alla hjälps åt så blir vi klara på 2 timmar och kan köra friträning efteråt.

Torsdag den 27:e februari är årsmöte för alla medlemmar och föräldrar kl 19.00 i dojon. Vi satsar på att bli klara till kl 21, och det är viktigt att alla våra medlemmar närvarar för att få koll på hur det går för föreningen, samt rösta för att ge styrelsens ansvarsfrihet, samt rösta in den nya styrelsen som har utsetts av valberedningen.

Välkomna till Budoklubben Shindo och en ny fantastisk termin!Meny