Anmälan för nybörjare!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Budoklubben Shindo
Fotboll

Ordningsregler
 

Träningslokalen kallas på japanska för dojo och där inne gäller vissa regler som är viktiga att följa för allas trivsel och säkerhet. Vi är alla gemensamt ansvariga för att alla ska känna sig välkomna och trygga på träningen.

 

Respekt

 • Du skall alltid visa andra medlemmar respekt oavsett ålder, längd, vikt, kön, hudfärg, mm. Tilltala eller behandla aldrig någon på ett nedvärderande sätt. Ett respektfullt bemötande skapar trygghet vilket är en förutsättning för att vi skall kunna ha roligt när vi tränar.
 • Du skall alltid hälsa (buga) när du går av eller på ur mattan. Du skall även hälsa på och tacka din träningspartner före och efter träning tillsammans.
 • Du skall vara uppmärksam på och respektera det instruktören visar och säger.
 • Om du kommer sent till träningen, vänta vid mattkanten tills instruktören ger dig tillåtelse att delta.
 • Mobiltelefoner sätts på ljudlös innan passet. Undantag kan medges från instruktören.

 

Trygghet

 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta. Du skall även ha hela och rena träningskläder och vara ren själv. Smycken, klocka och piercingar tas av eller tejpas före träning.
 • Lämna aldrig mattan utan att meddela instruktören om orsaken, och meddela innan passet om du har några skador eller åkommor som kan påverka din hälsa under träning.
 • Du skall bara träna det instruktören visar.
 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för ditt kunnande. Instruktören avgör när du är mogen för en svår teknik.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera budo-tekniker på annan plats än i dojon, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.

 

Rörelseglädje

 • Du skall inte motarbeta din träningspartner när hen skall öva in en teknik. Du skall hjälpa till så att din träningspartner lär sig så bra som möjligt. Kom ihåg att din träningspartner är ditt bästa redskap för att bli duktigare.
 • Du skall inte vara överlägsen mot din träningspartner även om du är tekniskt skickligare. Hjälp din träningspartner att bli duktigare i stället.
 • Du skall respektera din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart ditt grepp så att ingen blir skadad.
 • Man kommer gemensamt inom träningsparet överens om hur tufft man vill köra. Du skall alltid respektera en träningspartners begränsningar.

 

Ordning och säkerhet

 • Det är inte tillåtet att förtära eller förvara alkohol i dojon. Användandet av droger och doping är självklart också otillåtet och kan leda till avstängning och polisanmälan.
 • Före och efter träning hjälps alla åt att iordningställa dojon. Om man måste lämna tidigare meddelar man instruktören detta i början på passet. Se till att träningsväskor och skor inte blockerar utrymningsvägar.
 • Den som inte följer ovanstående regler kan bli avvisad från mattan av instruktören. Vid upprepade och grova förseelser kan man bli avstängd/utesluten.
Shindo är vaccinerad mot doping
 
Integritetspolicy

Medlemsvillkoren:

Vi anpassar våra rutiner och uppdaterar våra medlemsvillkor inför att den nya Dataskyddsförordningen går igenom.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär striktare riktlinjer de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

 

Budoklubben Shindo värnar om din personliga integritet. För att kunna erbjuda och leverera tjänster till dig så behöver vi behandla dina personuppgifter. Det gör vi i enlighet med medlemsvillkoren, se nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn och sparar endast den information som vi verkligen behöver för att kunna leverera våra tjänster, fullfölja avtal och följa gällande lagstiftning.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor kring integritets- och dataskydd, dina personuppgifter etc genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@shindo.se

 

Medlemsvillkor

När du anmäler dig till, använder dig av, betalar för eller fortsätter att använda någon av våra tjänster så accepterar du våra medlemsvillkor.

Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos oss. Det är då målsman som skall göra en intresseanmälan. Genom att göra en intresseanmälan för ett barn under 18 år godkänner målsman att vi hanterar och sparar personuppgifter gällande barnet.

 

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast för att kunna administrera och leverera de tjänster som du har valt och därmed uppfylla våra åtaganden mot dig. Uppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen eller för att uppfylla lagkrav.

Förutom de olika underleverantörer, föreningar, förbund etc som av nödvändighet måste få tillgång till olika uppgifter så kan vi komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter (såsom polis och skattemyndighet) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Utöver detta lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part om du inte har godkänt det.

Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

 

Intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan och kommer till föreningen första gången så registreras du i vårt medlemsregister (en databas). Idrott Online (Riksidrottsförbundet) har hand om medlemsregistret och får därför indirekt tillgång till dina uppgifter. Det får även våra tjänsteleverantörer av servrar och back-up.

Om du inte börjar träna så kan du få ett erbjudande om att börja träna även påföljande terminsstart. Om du inte gör det då, så kommer vi att radera dina personuppgifter helt inom sex till tolv månader.

 

Om du börjar träna:

Om du väljer att börja träna så kommer vi att spara dina personuppgifter så länge som du är aktiv medlem hos oss.

Föreningen som du är aktiv i kan komma att söka olika former av bidrag. Dina personuppgifter kan då delas med Riksidrottsförbundet och aktuellt Specialidrottsförbund genom plattformen Idrott Online.

Dina instruktörer får ta del av viss personlig information (bland annat namn, ålder, grupptillhörighet och närvaro) för att kunna administrera träningen och placera dig i lämplig grupp.

 

Personal

De som i klubben som arbetar med medlemsregistret samt e-post har tillgång har tystnadsplikt för att säkerställa alla medlemmars integritet.

 

Utdrag

Du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi har om dig i vårt medlemsregister.

 

För tävlande

När man anmäler sig till en tävling så delas de personliga uppgifter som är nödvändiga för anmälan (bland annat namn, vikt, ålder, kön, tidigare erfarenhet och tävlingskortsnummer) med tävlingsarrangören. Detta enligt de rutiner/regler som finns inom aktuell idrott i förlängningen i enlighet med kampsportslagen.

 

Nyheter med vissa begränsade personuppgifter (inklusive bild) inför och efter tävlingar kan komma att publiceras på vår Facebooksida eller Instagram samt i våra lokaler. När du anmäler dig själv eller ditt barn genom SportAdmin kan du välja att kryssa i att foto inte tillåts. Du ansvar också för påminna den som fotograferar under träning och event.

 

Att tävla är alltid helt frivilligt och något man endast skall göra när man är redo och om man själv vill. Det är viktigt att man är införstådd med att steget till aktivt tävlande innebär att man får offentlig uppmärksamhet på olika sätt. Utöver den ganska begränsade nyhetspublicering som Budoklubben Shindo gör så kommer den arrangerande föreningen och motståndarens förening med stor sannolikhet att posta nyheter. Börjar man tävla på högre nivå så kommer även kommersiella tävlingsarrangörer, förbund och olika slags media att rapportera och publicera nyheter. Nyheter kommer troligen att finnas kvar långt efter att man själv slutat som aktiv. Detta är något som är utom vår kontroll.

 

Justering av villkor

Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2023-10-01