VT 2021

JANUARI

 • 7/1 Graderingsinriktad jullovsträning kl. 10.00-11.30 (nybörjare barn) och kl. 12.00-
 • 13.30 (avancebarn)
 • 16/1 Graderingen kl. 10.00-11.30 (nybörjare barn) och kl. 12.00-13.30 (avance)

FEBRUARI

 • 25/2 Årsmöte (alla medlemmar) kl 19.00 online

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

 • 15/6 Terminsavslutning

JULI

HT 2021

AUGUSTI

 • 23/8 Terminsstart (v 34)
 • 29/8 Aikidoläger kl. 10.00-15.30

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

 • 4/12 Dojon bokad
 • 11/12 Gradering Ju-jutsu Kai
 • 11/12 Dojon bokad från kl 14.30
 • v. 49 Terminsavslutning

VT 2022

JANUARI

 • 10/1 Terminsstart (v 2)
 • 22/1 Dojon bokad för läger i Ju-jutsu Kai kl. 08.30-16.30
 • 27/1 Deadline för varje sektions verksamhetsberättelse
 • 27/1 Deadline för motioner till årsmötet

FEBRUARI

 • 24/2 Årsmöte (alla medlemmar) kl 18.30 i dojon

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

Meny