Guider för instruktörer

Instruktioner för LOK och IdrottOnline för Shindos Instruktörer

Ju-Jutsu Kai

Aikido

Årsmöte

2023
Verksamhetsberättelse 2022

På grund av pågående migrating till nya datorsystem så är de gamla dokumenten inte tillgängliga för tillfället, allting kommer upp igen när den nya hemsidan publiceras. 

2022
Årsmötesprotokoll 2022 (publiceras efter mötet)
Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021 (kommer snart)

2021
Årsmötesprotokoll 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2020

2020
Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019

2019
Årsmötesprotokoll 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018

I samband med den nya GDPR-lagen har vi valt att inte publicera dokument från tidigare verksamhetsår publikt på internet då de kan innehålla känsliga personuppgifter om våra medlemmar. Dokumenten är dock tillgängliga för våra medlemmar, kontakta styrelsen eller fråga din instruktör om du vill engagera dig i klubbens verksamhet.

Meny