Guider för instruktörer

Instruktioner för LOK och IdrottOnline för Shindos Instruktörer

Ju-Jutsu Kai

Aikido

Årsmöte

2021
Årsmötesprotokoll 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2020

2020
Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019

2019
Årsmötesprotokoll 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018

I samband med den nya GDPR-lagen har vi valt att inte publicera dokument från tidigare verksamhetsår publikt på internet då de kan innehålla känsliga personuppgifter om våra medlemmar. Dokumenten är dock tillgängliga för våra medlemmar, kontakta styrelsen eller fråga din instruktör om du vill engagera dig i klubbens verksamhet.

Meny