Ju-Jutsu Kai

 

Aikido

 

Årsmöte

2019
Årsmötesprotokoll 2019
Shindo Verksamhetsberättelse 2018
Shindo Revisionsberättelse 2018

I samband med den nya GDPR-lagen har vi valt att inte publicera dokument från tidigare verksamhetsår publikt på internet då de kan innehålla känsliga personuppgifter om våra medlemmar. Dokumenten är dock tillgängliga för våra medlemmar, kontakta styrelsen eller fråga din instruktör om du vill engagera dig i klubbens verksamhet.

Meny