Ju-Jutsu Kai

Aikido

Årsmöte

2020
Verksamhetsberättelse Budoklubben Shindo 2019

2019
Årsmötesprotokoll 2019
Shindo Verksamhetsberättelse 2018
Shindo Revisionsberättelse 2018

I samband med den nya GDPR-lagen har vi valt att inte publicera dokument från tidigare verksamhetsår publikt på internet då de kan innehålla känsliga personuppgifter om våra medlemmar. Dokumenten är dock tillgängliga för våra medlemmar, kontakta styrelsen eller fråga din instruktör om du vill engagera dig i klubbens verksamhet.

Meny