Höjda medlemsavgifter

Under årsmötet röstades styrelsens förslag för att höja terminsavgifterna igenom av medlemmarna.

Bakgrund

Våra terminsavgifter har varit på samma nivå i drygt 10 år.

Styrelsen vill höja terminsavgifterna för att möta ökade framtida kostnader samt att kunna erbjuda fler medlemmar och aktiva möjlighet till att få bidrag och sponsring för att kunna åka på läger och kurser samt att delta på tävlingar.

Styrelsen har kollat upp avgifter hos några andra budo – och kampsportsklubbar och föreningar i närområdet, Mölndal och Göteborg. De flesta ligger på 1 500 – 2 000 kronor per termin. Vidare så ingår oftast då endast en stil, om klubben/föreningen har flera stilar. För att kunna träna flera stilar, så behöver ytterligare avgift betalas.

Våra avgifter gäller för all träning på klubben, man betalar alltså endast en avgift oavsett om man tränar flera av stilarna. I avgiften ingår, förutom träningsavgiften, medlemsavgiften till respektive stils underförbund, i denna avgift ingår en försäkring som gäller under träning, läger, uppvisningar och tävlingar. Även administrationsavgiften ingår.

Nya avgifter

Vuxna

1 250 kr 19 år och äldre

1 050 kr student

Barn

1 050 kr för barn och ungdomar upp till 18 år

250 kr vuxen – & barnträning

Övriga

400 kr instruktör med huvudansvar för grupp

400 kr styrelsemedlemmar

250 kr rehab tränande

250 kr stödmedlemmar

350 kr endast sommarträning

De nya avgifterna är inlagda i vårt medlemssystem, SportAdmin. Om du inte har möjlighet att fortsätta träna nästa termin så kan du avsluta ditt medlemskap i samband med att du får fakturan så makuleras den automatiskt.

Meny