Söndagen den 21 augusti kommer vi att ha ett extrainsatt årsmöte. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Klubbens kassör har på egen begäran valt att avsluta sitt uppdrag. Under mötet kommer fyllnadsval av kassör därför att ske. Val av Dynamix-representerande ledamot kommer också att avhandlas, vilken varit vakant sedan årsmötet februari 2022.

Vi uppmanar därför alla som kan tänka sig ställa upp som kandidater till styrelsen att snarast kontakta valberedningen – Ann-Charlotte Högberg och Monica Billger (sammankallande).

Datum: söndag 21 augusti kl 17.00.

Plats: digitalt deltagande, anmäl dig via detta formulär. Länk för mötet kommer skickas ut i god till före mötets start.

För vem: Årsmötet är för alla medlemmar, inklusive föräldrar till barnen.

För att ha rösträtt på mötet så måste medlemsavgiften (200kr) för VT2022/HT2022 vara betald innan mötet. Medlemsavgiften ingår vanligtvis i terminsavgiften, men om du inte har möjlighet att träna den här terminen men vill ha rösträtt på mötet så räcker det att endast betala medlemsavgiften. Det går också bra att delta på årsmötet utan rösträtt. All information om våra priser och betalningsförfarande hittar du på vår avgifts-sida.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justerare
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Valberedningens förslag till fyllnadsval av:
  1. Kassör
  2. Representant Dynamix
 8. Stämmans avslutande

Vi önskar er en glad sommar och varmt välkomna

Budoklubben Shindos styrelse

Meny