DEN MODERNE LEDAREN – KONSTEN ATT LÅTA ANDRA LEDA

Datum: 2022-03-19
Kostnad: 1000kr, betalning sker till bg 5597-1592
Plats: Budoklubben Shindo, Pinnharvsgatan 11, 431 47 Mölndal
Instruktör: Rob Haans

Varmt välkomna till kursen ”Den Moderna Ledaren” som syftar till att ge dig verktygen du behöver för att inte bara kunna leda utan även kunna bygga en hållbar idrottsförening som inte står och faller på en ensam eldsjäl.

Punkter som kommer tas upp kommer bland annat handla om:

  • Värderingsorienterat ledarskap
  • Berättelser som coachningsverktyg
  • Föreningsutveckling, att skapa en stark och bred organisation som kan bära klubben
  • Tränaransvar, att anställa duktiga ledare och låta dem ta ansvar
  • Ungdomsledare, skapa program så de kan växa i klubben (genom intern och extern utbildning)
  • Allsidighet, för att få allsidiga utövare behöver vi allsidiga tränare / ledare

Anmälan sker via mail till anmalan@jujutsu.se. Anmälan ska innefatta ditt namn samt föreningen du tillhör.

Välkomna!

Meny