Årsmötet är avslutat och en ny styrelse har röstats fram i föreningen.

Ordförande
Sofia Billger

Vice ordförande
Robby Andersson

Kassör
Martin Blohm

Sekreterare
Simon Lund (rep. Dynamix)

Ledamöter
Dan Isaksson (rep. Ju-jutsu Kai)
Jacob Näslund (rep. Aikido)
Nellie Blomqvist (ungdomsrepresentant)

Vi passar också på att tacka den avgående ordföranden Kristoffer Helander, samt ledamot Hedvig Isacson som också lämnat sin post, för deras insatser under deras tid i styrelsen.

Meny