Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras.

Uppdatering 2022-01-10:

Terminen börjar vecka 2 den 10 januari. Träningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema. Men vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla smittspridningen nere. Se vår avgiftssida för betalningsinformation om terminsavgiften.

Följande riktlinjer gäller tills vidare:

 • Träna inte förrän du och alla i din direkta närhet har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 • Vi uppmanar alla medlemmar, som kan, att vaccinera sig!
 • Om du uppvisar symtom efter träningen meddela detta till dina träningskamrater eller i alla fall instruktör.
  • Meddela också resultatet från provsvaren efter att du testat dig.
 • Förhåll er till maxantalet i dojon (gäller ej för pass med bara barn, födda 2002 eller senare):
  • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan, och 2 tränande på lilla mattan. 3 åskådare i köket.
   • Beräkning: Tumregeln är 10 kvm per person. Vår stora matta är ca. 140 kvm och den lilla mattan är ca. 20 kvm, köksområdet är ca. 30 kvm.
  • Instruktörer ansvarar för att se till att antalet närvarande inte överskrider gränsen, t. ex. via någon form av anmälningslista.
  • Träna med ett begränsat antal träningskompisar under passet.
   • Hur stora eller små grupper ni delar in er i är upp till personligt omdöme eller ledande instruktör att avgöra.
  • Undvik närkontakt vid på- och avhälsning av passen.
 • Vi välkomnar nybörjare och gästtränande från andra klubbar i mån av plats.
  • Träna dock bara på en klubb per dag.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken på väg till dojon.
 • Tvätta händer och ansikte så fort du kommer till dojon.
 • Undvik trängsel i omklädningsrummen, duscha hemma om du har möjlighet.
 • Torka av gemensam träningsutrustning innan ni byter eller undvik att dela utrustning helt och hållet.
 • Var noga med städrutinerna efter passen.
 • Om det är möjligt håll gärna träningen utomhus.

Skydda dig och andra från smittspridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vanliga frågor om corona och idrott
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Information till platser för fritids-, kultur- och sportverksamheter om åtgärder mot covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritids-kultur-och-sportverksamheter/

Information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritidsaktiviteter-for-barn-och-unga/

Meny