Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Nyheter

Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras.

Uppdatering 2021-08-15:

Under höstterminen 2021 satsar vi på att återgå till ordinarie schema fullt ut! Det förutsätter dock att alla fortsätter att ta ett personligt ansvar för att undvika smittspridning.

Följande riktlinjer gäller tills vidare:

 • Träna inte förrän du och alla i din direkta närhet har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 • Vi uppmanar alla medlemmar att vaccinera sig! Även ungdomar från 16 år.
  • Allt vi kan göra för att minska smittspridningen är värt att göra för att minska risken att träningen behöver ställas in igen.
 • Om du uppvisar symtom efter träningen meddela detta till dina träningskamrater eller i alla fall instruktör.
  • Meddela också resultatet från provsvaren efter att du testat dig.
 • Vi öppnar upp för nybörjare igen och välkomnar alla nya medlemmar med glädje.
 • Gästtränande från andra klubbar välkomnas också i mån av plats.
  • Träna dock bara på en klubb per dag.
  • Vi litar på ditt personliga omdöme om du nyligen umgåtts i större sällskap eller på annat sätt varit exponerad för ökad smittspridningsrisk. 
 • Närvarobegränsningarna i dojon gäller inte längre.
  • Se dock till att undvika trängsel på och runt mattan.
  • Undvik närkontakt vid på- och avhälsning av passen.
  • Träna med ett begränsat antal träningskompisar under passet.
   • Hur stora eller små grupper ni delar in er i är upp till personligt omdöme eller ledande instruktör att avgöra.
 • Undvik om möjligt att åka kollektivt till dojon.
 • Tvätta händer och ansikte så fort du kommer till dojon.
 • Undvik omklädningsrummen i så stor utsträckning som möjligt, byt om/duscha hemma om möjligt.
 • Om det är möjligt håll gärna träningen utomhus.
 • Torka av gemensam träningsutrustning innan ni byter eller undvik att dela utrustning helt och hållet.
 • Var noga med städrutinerna efter passen.

Se vår avgiftssida för betalningsinformation om terminsavgiften. 

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Meny