Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Nyheter

Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras.

Uppdatering 2021-06-13:

Restriktionerna har ytterligare lättats en aning gällande träning för vuxna, här kommer de nya riktlinjerna för Shindo. Det är fortfarande viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att undvika smittspridning.

 • Träna inte förrän du och alla i din direkta närhet har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 • Träna max 1 pass per dag, med upp till max 3 träningspartner.
 • Om du tränat på en annan klubb gäller 4 dagars karantän innan du kan träna på Shindo igen.
  • Vi litar på ditt personliga omdöme om du nyligen umgåtts i större sällskap eller på annat sätt varit exponerad för ökad smittspridningsrisk. 
 • Förhåll er till maxantalet i dojon.
  • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan, och 2 tränande på lilla mattan. 3 åskådare i köket.
   • Tumregeln är 10 kvm per person. Vår stora matta är ca. 140 kvm och den lilla mattan är ca. 20 kvm, köksområdet är ca. 30 kvm.
  • Instruktörer ansvarar för att se till att antalet närvarande inte överskrider gränsen, t. ex. via någon form av anmälningslista.
 • Gästtränande är välkomna i mån av plats i dojon (se punkten ovan), kontakta respektive instruktör bekräfta att det finns en ledig plats.
 • Undvik om möjligt att åka kollektivt till dojon.
 • Tvätta händer och ansikte så fort du kommer till dojon.
 • Undvik omklädningsrummen i så stor utsträckning som möjligt, byt om/duscha hemma om möjligt.
 • Om det är möjligt håll gärna träningen utomhus.
 • Torka av gemensam träningsutrustning innan ni byter eller undvik att dela utrustning helt och hållet.
 • Var noga med städrutinerna efter passen.

Sommarträningen ingår i terminsavgiften för vårterminen eller höstterminen, så det räcker att du betalat en av dem för att delta på sommarträningen. 

Gästtränande som har medlemskap (är försäkrade) i annan klubb får delta gratis på sommarträningen. Gästtränade som inte är försäkrade via en annan klubb betalar full terminsavgift (se vår avgiftssida för mer betalningsinformation). 

Sommarschema* (fram till terminsstart 23/8)

 • Kai: tisdag 19.00-20.15, lördag 10.00-11.00
 • SJJ: måndag och onsdag 18.30-20.00
 • BJJ: torsdag och söndag 18.30-19.45 (endast sparring)
 • Aikido: onsdag 18.00-19.30 (utomhus) söndag 10.30-12.00

*Under sommaren följs inte alltid schemat, bekräfta alltid att dagens pass inte blivit inställt innan du dyker upp. Passen annonseras ofta i någon av våra Facebook-grupper några timmar innan så att du kan boka/anmäla din närvaro.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Meny