Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Nyheter

Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras under de kommande veckorna.

Uppdatering 2021-03-07:
FHM har sedan en månad tillbaka lättat på restriktionerna för träning för vuxna. Styrelsen har valt att öppna upp för fys- och vapenträning som undviker närkontakt för vuxna. Corona-läget i landet har dock inte för förbättrats mycket på senaste tiden, så det är viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att undvika smittspridning.

Följande gäller från och med 2021-03-07 och tills vidare:

 • Barn- och ungdomsträningen fortsätter som tidigare.
 • Fysträningen/vapenträning inomhus utan närkontakt för vuxna är tillåtet.
  • Obs! Det betyder inte att alla pass enligt ordinarie schema kommer hållas. Det är upp till instruktörerna för respektive stil att avgöra vilka pass som gäller.
 • Förhåll er till maxantalet i dojon.
  • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan, och 2 tränande på lilla mattan.
  • Instruktörer ansvarar för att se till att antalet närvarande inte överskrider gränsen, t.ex. via någon form av anmälningslista.
  • Skjut fram starten av passen med ca. 15 min (ev. korta ner passen lite också) för att undvika att det blir för många medlemmar samtidigt mellan två pass.
 • Träna inte förrän du och alla du bor med har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 • Åk inte kollektivt till träningen.
 • Tvätta händer och ansikte så fort du kommer till dojon.
 • Undvik omklädningsrummen i så stor utsträckning som möjligt, byt om/duscha hemma om möjligt.
 • Torka av gemensam träningsutrustning innan ni byter eller undvik att dela utrustning helt och hållet.
 • Var noga med städrutinerna efter passen.

Uppdatering 2021-02-01:
Enligt nya bestämmelser så ska det tydligt redogöras för hur många som får vistas i vår lokal samtidigt. Tumregeln är 10 kvm per person. Vår stora matta är ca. 140 kvm och den lilla mattan är ca. 20 kvm, köksområdet är ca. 30 kvm. Styrelsen har således bestämt att följande restriktioner gäller för närvaro i lokalen:

 • 14 tränande + 2 instruktörer på stora mattan
 • 2 tränande på lilla mattan
 • 3 åskådare i köket

För att undvika trängsel i lokalen mellan passen så ber vi instruktörer att hitta en lösning som fungerar för respektive pass, antingen korta ner eller förskjut träningstiderna 5–10 minuter. Vi ber också våra medlemmar att byta om hemma, och använd inte kollektivtrafiken för att resa till dojon.

De nya reglerna öppnar upp för träning för de som är födda 2004 eller tidigare. Därför låter vi ungdomsgruppens alla medlemmar delta på träningen, även de som är äldre än 15 år.

För vuxna har dock styrelsen valt att avvakta med träningsstart en månad för att säkerställa att det inte sker en ökad spridning i kommunen. Smittspridningen har varit hög i Mölndal en längre tid men har varit på nedgång de senaste veckorna, låt oss hoppas att det är en trend som håller i sig. Nytt besked om vuxenträning från styrelsen kommer i början av mars månad.

Uppdatering 2021-01-23:
Den nya pandemilagen sätter begränsningar för hur många som får vistas i samma lokal, detta gäller även för barn födda 2005 eller senare. Riktlinjerna är ca. 10 kvm per person, med vår matta på ca. 140 kvm blir det alltså ett maxtak på 14 deltagare (inkl. instruktörer) som får vistas på mattan.

Uppdatering 2021-01-11:
Här kommer lite information inför terminsstarten.

 • Barnträningen kan hållas som den har gjort tidigare.
  • Nya regler från FHM säger att gym och idrottsanläggningar ska ha 10kvm/person, det blir max 14 personer totalt på vår matta.
 • Ingen vuxenträning inomhus fram tills vidare.
  • Om reglerna från FHM ändras efter det så kanske det går att arrangera viss form av begränsad träning, men vi avvaktar med beslut om detta. Värt att tänka på är att regeln med max 8 vuxna tillsammans gäller fortfarande.
 • Vuxna kan träna utomhus.
  • Se dock till att inte trängas ute, regeln om minst 2 meters avstånd gäller även där.

Uppdatering 2020-12-14:
Från och med den 14:e december så gäller nya nationella restriktioner från FHM istället för de tidigare lokala. De nya restriktionerna betonar särskilt det personliga ansvaret vi alla har att minska smittspridningen. RF understryker också idrottens ansvar här, men samtidigt är det också viktigt att hålla igång träningen för barn och unga födda 2005 eller senare, så barnträningen kommer kunna fortsätta även nästa termin på samma sätt som tidigare. Formellt gäller de nya restriktionerna t.o.m 30 juni 2021.
Några förtydligande av vad som gäller.

 • Max 8 vuxna personer får samlas på samma plats.
 • Begränsa nya nära kontakter
  • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
  • med fördel utomhus
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Undvik kollektivtrafik
  • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

Uppdatering 2020-11-22:
Restriktionerna från föregående månad fortsätter att gälla tills vidare.

Uppdatering 2020-10-31:
För träning för personer födda under 2005 eller senare gäller följande:

 1. Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten ska överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks.
 2. Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
 3. Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
 4. Se till att hålla avstånd till varandra vid sidan av mattan före eller efter passen och undvik trängsel i omklädningsrummen, byt om och duscha hemma om du har möjlighet.
 5. Om du har bekräftad smitta meddela din instruktör eller styrelsen så att vi kan informera om den eventuella smittrisken i din träningsgrupp.

Inställd vuxenträning från och med 29/10 till och tills vidare

Styrelsen har beslutat att ställa in all träning för vuxna (över 15 år) från och med 29:e oktober och tills vidare.

Den 29:e oktober gick Folkhälsomyndigheten ut med nya restriktioner i samband med den ökade spridningen av Coronaviruset i samhället, Västra Götaland är en av de mest påverkade regionerna. Därmed införs nya restriktioner som riktas extra noggrant mot idrottsverksamhet för personer över 15 år. Restriktionerna i sin helhet lyder:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Obs. Tänk på att även symtomfria personer kan bära på viruset och därmed också sprida det vidare.

Regler som gäller från och med 2020-10-29 tills vidare:

 1. Ingen träning för medlemmar över 15 år enligt nya restriktioner från FHM.
 2. För träning för personer födda under 2005 eller senare gäller följande restriktioner från Riksidrottsförbundet (RF):
  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten ska överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks.
  • Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
  • Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
 3. Se till att hålla avstånd till varandra vid sidan av mattan före eller efter passen och undvik trängsel i omklädningsrummen, byt om och duscha hemma om du har möjlighet.
 4. Om du har bekräftad smitta meddela din instruktör eller styrelsen så att vi kan informera om den eventuella smittrisken i din träningsgrupp.
 5. Om du, eller någon annan i familjen, upplever även milda symtom, så ska du inte delta i några aktiviteter alls och insjuknar du under pågående aktivitet ska du avbryta och gå hem direkt. Stanna hemma tills dess att du och alla närstående har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 6. Vi har inte öppet för gästtränande, och ska du träna på Shindo så får du inte träna på någon annan klubb med närkontaktsporter andra dagar i veckan.
  • Allt detta för att begränsa eventuell smittspridning så mycket som möjligt. Tänk på att du kan vara smittbärare även om du inte uppvisar några symtom själv.
  • Om man deltagit på träning, gradering eller tävling tillsammans med medlemmar från andra klubbar så gäller karantän i två veckor från våran träning efter åt.
 7. Vi tar inte emot några nybörjare för närvarande. Håll utkik på hemsidan ifall läget ändras under terminen.
 8. Träna med samma träningspartner genom hela passet, max 2-3 deltagare i varje träningspar.
  • Undvik också närkontakt med övriga deltagare vid av- och påhälsning innan och efter passen.
  • På randori- och sparringpass gäller att man tar med sig sin träningspartner till passet och att ni bara tränar med varandra hela passet.
 9. Föräldrar kan inte närvara i lokalen under barnträningen för att undvika trängseln.
  • Om det finns barn med speciella behov som kräver förälders närvaro så kom överens med er instruktör i frågan.
 10. Tvätta händer och ansikte innan du går på mattan, eller använd handsprit.
 11. Om du har möjlighet så byt om och duscha hemma efter passen, annars vänta tills de som ska gå på mattan inför nästa pass är klara för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
 12. Se till att du har en nytvättad dräkt med dig till träningen byt gi-jacka mellan två pass på samma kväll med olika grupper.
 13. Rengöra lånevapen och mittsar efter användning.
 14. Använd ingen delad låneutrustning så som handskar och benskydd.
 15. Våttorka och desinficera mattan efter varje pass, även mellan två pass.
  • Det innebär att vi behöver korta ner varje pass med 5-10min för att mattan ska hinna torka och för att undvika trängsel när två träningsgrupper byter plats.
  • Se till att vrida ut moppen ordentligt så att mattan inte blir för våt.
 16. Var extra noggrann med städrutinerna för alla delade utrymmen så som toaletter och omklädningsrum.
 17. Om det är möjligt så ska träningen bedrivas utomhus.
 18. Max 8 personer får vistas på samma plats eller i samma lokal.

Uppdatering 2020-06-16:
Ju-jutsu Kai kommer hålla sommarträning på tisdagar juni månad ut, öppet för medlemmar från 13 års ålder.
Styrelsen har beslutat om förhållningsregler för träning framöver, dessa kommer ut på hemsidan inom de närmaste dagarna.

Uppdatering 2020-06-01:
Den 29:e maj gick FHM och RF ut med att några av restriktionerna upphör den 14:e juni, bland annat restriktionerna om att undvika närkontakt. Det är dock viktigt att tänk på att dessa generella råd bör övervägas extra noggrant med tanke på den extrema närkontakt som delar av vår träning innefattar, t ex. brottning. Det pågår fortfarande särskilda diskussioner kring denna typ av närkontaktsidrott men särskilda restriktioner har ännu inte redogjorts från några involverade förbund utan det väntas fortfarande på besked från FHM. Shindo avvaktar också mer noggranna direktiv innan vi ändrar vårat träningsupplägg.
Viktigt! Fram till den 14/6 så gäller fortfarande alla de gamla direktiven, och därefter gäller fortfarande några av direktiven:

 • Träna inte om du är sjuk, håller på att bli, eller har varit sjuk den senaste tiden.
 • Vidhåll god hygien, särskilt handhygien, i samband med träningen.
 • All träning bör hållas utomhus om möjligt och alla tävlingar måste hållas utomhus.
 • Folksamlingar får inte överstiga 50 personer, och undvik all form av trängsel (inklusive på åskådarläktare vid t ex. tävlingar eller evenemang).

Uppdatering 2020-05-18:
Det blir ingen gradering för Ju-jutsu Kai den här terminen för varken barn eller vuxna mot bakgrund av Coronapandemin. Framåt jul hoppas vi istället kunna anordna gradering på samma sätt som vi annars alltid brukar avsluta varje termin.

Uppdatering 2020-05-15:
Från och med söndagen den 17 maj kommer inte längre knatteträningen att hållas om söndagarna, det vill säga de söndagarna som återstår av terminen. Istället är knattarna välkomna att komma på barnpassen, som är för blandade åldrar, och hålls på tisdagar.
Måndagar:
Fyspass för ALLA, samling vid dojon 17.45
Tisdagar:
18.30-19.30 alla JJK barn även knattar
19.30-20.30 vuxna JJK
19.00-20.00 Sommarträning Ju-jutsu Kai (ålder 13+) Juni månad ut (3st tillfällen)
Onsdagar:
Fyspass för ALLA, samling vid dojon 17.45
Torsdagar:
19-20 vuxna JJK
Söndagar:
16-17 knattar (inställt resten av terminen)
17-18.30 ungdomar
All träning sker utomhus tills vidare. Vi håller avstånd till varandra och har anpassat träningen så att risken att smittas skall minimeras.
Kom bara och träna om du helt frisk och symptomfri!

Uppdatering 2020-04-01:
Idag gick Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer med anledning av coronakrisen. Det handlar om tävlingar, matcher, resor kopplade till idrott och närkontakt.
– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
Mer info här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ (se även PDF-filen länkad längst ned på den sidan som länken leder till)

Uppdatering 2020-03-29:
Då läget i landet inte har förbättrats avsevärt så har några av våra sektioner valt att fortsätta att begränsa träningen. Håll er uppdaterade via Facebook, se en lista över alla våra olika FB-grupper längre ner i inlägget.

Uppdatering 2020-03-17:
Här är ett inlägg från SB&K med deras syn på nuläget: Så ser SB&K på föreningars verksamhet i nuläget (publicerat 17 mars 2020)

Styrelsen överlåter till varje sektion och instruktör att fatta egna beslut i frågan om vilka pass som ska ställas in. Detta för att våra olika stilar och träningsformer innebär olika grader av närkontakt. Det kan dessutom röra sig om instruktörsbrist i samband med vanliga förkylningar eller liknande som tvingar oss att ställa in vissa pass. Vi är en liten förening med begränsade resurser.

Så håll kontakt med era instruktörer om vad som gäller inför varje pass så att ni håller er uppdaterade.

Det är också viktigt med noggranna städrutiner på mattan, så se till att desinficera mattan efter varje träningspass. Det står en ny dunk med desinfektionsmedel vid mattan, se till att använda rätt moppar och hink (det står angivet på dem att de endast är avsedda för mattan). Torka även av använd träningsutrustning, så som mitsar, handskar och benskydd, knivar, batonger, svärd och stavar.

Här följer en sammanställning av vilka pass som har blivit inställda tills vidare.

 • All BJJ-träning är inställd (pga. träningens höga grad av närkontakt) fram till påsk tills vidare.
 • U Shindosöndagar planerar från vecka till vecka, se deras FB-grupp i listan nedan.
 • SJJ Barnmåndagar och onsdagar är inställt till efter påsk tills vidare.
 • Aikido har för avsikt att hålla träning som vanligt men bara vapenträning utan kroppskontakt.

Se till att hålla kontakten med eran instruktör inför passen som sagt. En del stilar ordnar om inte annat alternativ utomhusträning. Håll er uppdaterade genom att gå med i våra olika Facebook-grupper.

Allmänna råd för hygienen

 • Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk (minst 48 timmar symtomfritt bland alla anhöriga innan du återvänder).
 • Använd handsprit om nödvändigt.

Meny