Nästa vecka börjar träningen igen och vi välkomnar tillbaka alla gamla medlemmar! 😀

Var vänliga och läs igenom våra träningsregler för att delta på träningen som uppdateras löpande på följande länk:
Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Barnträningen kommer att hållas enligt ordinarie schema men föräldrar kan inte närvara i lokalen under barnträningen för att undvika trängseln. Om det finns barn med speciella behov som kräver förälders närvaro så kom överens med er instruktör i frågan.

Vi tar för närvarande inte emot några nybörjare.

Meny