Shindos riktlinjer gällande COVID-19 och coronaviruset

Nyheter

Här är riktlinjerna för träningen på Shindo tills vidare. Vi följer förloppet samt Folkhälsovårdsmyndighetens råd, så den här informationen kan komma att ändras under de kommande veckorna.

Regler som gäller från och med 2020-06-18 tills vidare:

 1. Om du, eller någon annan i familjen, upplever även milda symtom, så ska du inte delta i några aktiviteter alls och insjuknar du under pågående aktivitet ska du avbryta och gå hem direkt. Stanna hemma tills dess att du och alla närstående har varit symtomfria i minst 48 timmar.
 2. Vi har inte öppet för gästtränande, och ska du träna på Shindo så får du inte träna på någon annan klubb med närkontaktsporter andra dagar i veckan.
  • Allt detta för att begränsa eventuell smittspridning så mycket som möjligt. Tänk på att du kan vara smittbärare även om du inte uppvisar några symtom själv.
 3. Vi tar inte emot några nybörjare för närvarande, men vi hoppas på att kunna göra det till hösten.
 4. Träna med samma träningspartner genom hela passet, max 2-3 deltagare i varje träningspar.
  • Undvik också närkontakt med övriga deltagare vid av- och påhälsning innan och efter passen.
 5. Se till att hålla avstånd till varandra vid sidan av mattan före eller efter passen.
 6. Tvätta händer och ansikte innan du går på mattan, eller använd handsprit.
 7. Om du har möjlighet så byt om och duscha hemma efter passen, annars vänta tills de som ska gå på mattan inför nästa pass är klara för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
 8. Se till att du har en nytvättad dräkt med dig till träningen byt gi-jacka mellan två pass samma kväll med olika grupper.
 9. Rengöra lånevapen och mittsar efter användning.
 10. Använd ingen delad låneutrustning så som handskar och benskydd.
 11. Våttorka och desinficera mattan efter varje pass, även mellan två pass.
  • Det innebär att vi behöver korta ner varje pass med 5-10min för att mattan ska hinna torka och för att undvika trängsel när två träningsgrupper byter plats.
  • Se till att vrida ut moppen ordentligt så att mattan inte blir för våt.
 12. Var extra noggrann med städrutinerna för alla delade utrymmen så som toaletter och omklädningsrum.
 13. Om det är möjligt så ska träningen bedrivas utomhus.
 14. Max 50 personer får vistas på samma plats eller i samma lokal.

Uppdatering 2020-06-16:
Ju-jutsu Kai kommer hålla sommarträning på tisdagar juni månad ut, öppet för medlemmar från 13 års ålder.
Styrelsen har beslutat om förhållningsregler för träning framöver, dessa kommer ut på hemsidan inom de närmaste dagarna.

Uppdatering 2020-06-01:
Den 29:e maj gick FHM och RF ut med att några av restriktionerna upphör den 14:e juni, bland annat restriktionerna om att undvika närkontakt. Det är dock viktigt att tänk på att dessa generella råd bör övervägas extra noggrant med tanke på den extrema närkontakt som delar av vår träning innefattar, t ex. brottning. Det pågår fortfarande särskilda diskussioner kring denna typ av närkontaktsidrott men särskilda restriktioner har ännu inte redogjorts från några involverade förbund utan det väntas fortfarande på besked från FHM. Shindo avvaktar också mer noggranna direktiv innan vi ändrar vårat träningsupplägg.
Viktigt! Fram till den 14/6 så gäller fortfarande alla de gamla direktiven, och därefter gäller fortfarande några av direktiven:

 • Träna inte om du är sjuk, håller på att bli, eller har varit sjuk den senaste tiden.
 • Vidhåll god hygien, särskilt handhygien, i samband med träningen.
 • All träning bör hållas utomhus om möjligt och alla tävlingar måste hållas utomhus.
 • Folksamlingar får inte överstiga 50 personer, och undvik all form av trängsel (inklusive på åskådarläktare vid t ex. tävlingar eller evenemang).

Uppdatering 2020-05-18:
Det blir ingen gradering för Ju-jutsu Kai den här terminen för varken barn eller vuxna mot bakgrund av Coronapandemin. Framåt jul hoppas vi istället kunna anordna gradering på samma sätt som vi annars alltid brukar avsluta varje termin.

Uppdatering 2020-05-15:
Från och med söndagen den 17 maj kommer inte längre knatteträningen att hållas om söndagarna, det vill säga de söndagarna som återstår av terminen. Istället är knattarna välkomna att komma på barnpassen, som är för blandade åldrar, och hålls på tisdagar.
Måndagar:
Fyspass för ALLA, samling vid dojon 17.45
Tisdagar:
18.30-19.30 alla JJK barn även knattar
19.30-20.30 vuxna JJK
19.00-20.00 Sommarträning Ju-jutsu Kai (ålder 13+) Juni månad ut (3st tillfällen)
Onsdagar:
Fyspass för ALLA, samling vid dojon 17.45
Torsdagar:
19-20 vuxna JJK
Söndagar:
16-17 knattar (inställt resten av terminen)
17-18.30 ungdomar
All träning sker utomhus tills vidare. Vi håller avstånd till varandra och har anpassat träningen så att risken att smittas skall minimeras.
Kom bara och träna om du helt frisk och symptomfri!

Uppdatering 2020-04-01:
Idag gick Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer med anledning av coronakrisen. Det handlar om tävlingar, matcher, resor kopplade till idrott och närkontakt.
– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
Mer info här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ (se även PDF-filen länkad längst ned på den sidan som länken leder till)

Uppdatering 2020-03-29:
Då läget i landet inte har förbättrats avsevärt så har några av våra sektioner valt att fortsätta att begränsa träningen. Håll er uppdaterade via Facebook, se en lista över alla våra olika FB-grupper längre ner i inlägget.

Uppdatering 2020-03-17:
Här är ett inlägg från SB&K med deras syn på nuläget: Så ser SB&K på föreningars verksamhet i nuläget (publicerat 17 mars 2020)

Styrelsen överlåter till varje sektion och instruktör att fatta egna beslut i frågan om vilka pass som ska ställas in. Detta för att våra olika stilar och träningsformer innebär olika grader av närkontakt. Det kan dessutom röra sig om instruktörsbrist i samband med vanliga förkylningar eller liknande som tvingar oss att ställa in vissa pass. Vi är en liten förening med begränsade resurser.

Så håll kontakt med era instruktörer om vad som gäller inför varje pass så att ni håller er uppdaterade.

Det är också viktigt med noggranna städrutiner på mattan, så se till att desinficera mattan efter varje träningspass. Det står en ny dunk med desinfektionsmedel vid mattan, se till att använda rätt moppar och hink (det står angivet på dem att de endast är avsedda för mattan). Torka även av använd träningsutrustning, så som mitsar, handskar och benskydd, knivar, batonger, svärd och stavar.

Här följer en sammanställning av vilka pass som har blivit inställda tills vidare.

 • All BJJ-träning är inställd (pga. träningens höga grad av närkontakt) fram till påsk tills vidare.
 • U Shindosöndagar planerar från vecka till vecka, se deras FB-grupp i listan nedan.
 • SJJ Barnmåndagar och onsdagar är inställt till efter påsk tills vidare.
 • Aikido har för avsikt att hålla träning som vanligt men bara vapenträning utan kroppskontakt.

Se till att hålla kontakten med eran instruktör inför passen som sagt. En del stilar ordnar om inte annat alternativ utomhusträning. Håll er uppdaterade genom att gå med i våra olika Facebook-grupper.

Allmänna råd för hygienen

 • Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk (minst 48 timmar symtomfritt bland alla anhöriga innan du återvänder).
 • Använd handsprit om nödvändigt.

Meny