Jämställdhet, föreningscertifikat och ny styrelse

Nyheter

Efter föreningens årsmöte finns en del nyheter att berätta om. Klubben har bland annat fått en ny ordförande och ska arbeta mer aktivt med frågor kring jämställdhet och trygghet – ett arbete som vi gärna vill ha hjälp med. Här kommer därför information från styrelsen.

Budoklubben Shindo hade sitt årsmöte den 22 februari. Då avtackades Dan Isaksson efter 10 år som klubbens ordförande.

Den nya styrelsen består av följande personer:
Kristoffer Helander (ordförande)
Monica Billger (vice ordförande)
Ulrika Thune (kassör)
Ann-Charlotte Högberg (sekreterare)
Elvira Linderot (representant för Aikido)
Martin Billger (representant för Ju-jutsu Kai)
Adam Billger (representant för Sport ju-jutsu och Brasiliansk jiu-jitsu)
Kristina Thune (ungdomsrepresentant)
Dan Isaksson (ledamot)

Revisor:
Johan Woxenius

Valberedning:
Hans Lind (sammankallande)
Sofia Billger

Mer information finns att läsa i årsmötesprotokollet och övriga årsmöteshandlingar.

Årsmötet beslutade att klubben skall arbeta för ett Föreningscertifikat för att möta kommande krav från kommunen och höja kvaliteten i klubbens verksamhet. För att certifieras ska klubben bland annat utveckla det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar och diskriminering och arbeta för ökad jämställdhet, mångfald och delaktighet.

Ingen har väl undgått att höra talas om metoo-uppropen som aktualiserades under hösten. I vår klubb har vi sedan tidigare samtalat mycket kring frågor om jämställdhet och säkerhet för våra medlemmar, och att det skall vara roligt både före under och efter träningen. Därför tar vi nu nästa steg i vårt arbete att stärka gemenskap och trygghet för alla som berörs av vår klubb; medlemmar, instruktörer, föräldrar och så vidare. Bland annat kommer vi att bjuda in instruktörer och hjälpinstruktörer till seminarier om hur vi bäst förvaltar och utvecklar vår värdegrund. Vi har också utsett förtroendepersoner (Adam Billger och Ann-Charlotte Högberg) till vilka man kan vända sig, anonymt om man vill, i händelse av utsatthet, kränkningar eller liknande. Som en del i arbetet kommer även våra dokument för värdegrund, dojoregler och krishantering att ses över.

För att öka medlemmars och föräldrars delaktighet söker vi nu efter era bidrag i detta arbete. Har du tankar, idéer eller frågor är du självklart välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Vill du engagera dig i arbetet är du innerligt välkommen. Vi vill helst att detta viktiga arbete involverar flera utanför styrelsen.

Prata med din instruktör eller direkt med någon av styrelsemedlemmarna när vi är i lokalen eller använd kontaktformuläret på vår hemsida (klicka på länken och scrolla längst ner på sidan ‘Om klubben’ som öppnas) för att ta kontakt med oss när som helst.

Med de bästa hälsningar från BK Shindos styrelse.

Meny