Nya träningstide på tisdagar

Vi kommer byta tiderna och senarelägga alla pass på tisdagar 15 min från och med vårterminen 2017. Det betyder att knattar börjar 18.00, Nybörjarbarn börjar 19.00 och vuxna börjar 20.00.

Meny