Ju-jutsu Kai kurs till D-instruktör, 21 november

Ju-Jutsu Kai

Ju-jutsu Kai kurs till D-instruktör kalendariet 21/11 kl 10.00.

Anmälan i pärm i dojon. Info från Lotta Emgård eller Martin Billger.

Meny