Kalendarium

HT 2017
20/8 Städdag, start kl 11
21/8 Terminsstart v34
9-10/9 Barnläger
16/9 Dojon bokad, Taidoläger
24/9 Styrelsemöte, kl 17
7/10 Aikido jubileumsläger
21-22/10 SJJ-läger
25/10 Styrelsemöte, kl 18
9/11 JJK provgradering
11/11 Barnläger i Kalmar
18/11 Klubbfest
19/11 Styrelsemöte, kl 17
6/12 Styrelsemöte, kl 18
9/12 JJK gradering
12/12 Terminsavslutning